X

GEBRUIKSMIDDELEN

WAAR VINDT U ONZE PRODUCTEN?

btn_en_lignebtn_en_magasin

Cataloghi

Inktjet

All our compatibles

img_jet-dencre 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

Toner

All our compatibles

img_laser 

UPDATING IN PROCESS !

THANKS FOR YOUR UNDERSTANDING

Fax

All our compatibles

img_fax 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

Impact lint

All our compatibles

img_cartouche-impact 

UPDATING IN PROGRESS !

Thanks for your understanding.

Nieuws

PAPERWORLD 2017

image de remplacement

ARMOR Office Printing neemt deel aan PAPERWORLD (Frankfurt)  van 28 tot 31 januari 2017  HALL 6.0 ...

Read more
Home / / Wettelijk

Juridische kennisgevingen

BEDRIJFSINFORMATIE:

 

Deze website is in beheer van de onderneming ARMOR SA, eigendom van het merk ARMOR.

 

Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.299.450.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel en de industrie in Nantes onder nummer 857800692.

 

Hoofdkantoor: 20, rue Chevreul BP 90508 44105 Nantes CEDEX 04.

 

Tel.: +33 (0)2 40 38 40 00

 

CREDITS:

 

www.ARMOR-print.com is de officiële website van het merk ARMOR Office Printing.

 

De publicatiedirecteur is Dhr. Hubert de Boisredon.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

 

Iedere gebruikers van de website van ARMOR SA (www.ARMOR-print.com) (hierna te noemen: de Website) verplicht zich ertoe akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Iedere gebruiker van de website is zelf aansprakelijk voor de gegevens die hij/zij verspreidt, gebruikt en/of download en verplicht zich er daarom toe zich te houden aan de geldende Franse wet- en regelgeving, met name met betrekking tot onwettige inhoud (o.a. inbreuk op het fatsoen, aanzetten tot rassenhaat, pedofilie) of de bescherming van de rechten van derden (o.a. intellectuele eigendomsrechten). De onderneming ARMOR SA stelt zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens en/of inhoud verspreid door een derde die zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving.

 

ARMOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of ontbrekingen in internet-, netwerk- of hosting services en garandeert niet dat de Website en/of diensten ten behoeve van de Website en/of elektronische door ARMOR verstuurde communicatie vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.
Alle informatie, gegevens, afbeeldingen of andere media die van de Website wordt gehaald of gedownload, op welke manier dan ook, is op verantwoording van de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die door hierdoor wordt toegebracht aan zijn/haar computer en/of het verlies van gegevens dat daaruit voortvloeit.

 

De plaatsing van een hyperlink naar de Website vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming ARMOR SA, die in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites met een hyperlink naar de Website, en die zich op geen enkele manier aansprakelijk stelt voor de inhoud en het gebruik van deze websites.

 

De Website is onderhavig aan de Franse wetgeving, waarbij de Franse rechtbanken de enige bevoegde instanties zijn in geval van een geschil.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 

ARMOR SA en haar filialen, vertegenwoordigers en medewerkers stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte (bijkomstige) schade, of incidenten, met name, maar niet uitsluitend door verlies van gegevens, winst, inkomsten, klanten of enige andere vergelijkbaar economisch verlies dat van voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Informatie en/of de Website.

 

LANDELIJKE DEKKING:

 

De Website biedt lijsten van de vele ARMOR producten, die verwijzingen of kruisverwijzingen naar bepaalde producten of diensten kunnen bevatten die (nog) niet verkrijgbaar zijn in bepaalde landen. Deze verwijzingen zijn puur indicatief en verplichten ARMOR niet tot het verkopen van dergelijke producten of diensten in de betreffende landen.

 

EIGENDOM - COPYRIGHT:

 

De weergave en de inhoud van de website www.ARMOR-print.com vormen gezamenlijk een werk dat wordt beschermd door de wet op auteursrecht en intellectueel en industrieel eigendom. De benoemingen en benamingen en logo's zijn gedeponeerde merken wanneer deze worden aangeduid met de symbolen ™ en/of ®. De creaties die eventueel op de Website verschijnen, zoals tekeningen, foto's, plaatjes, teksten en geanimeerde scènes met of zonder geluid en ander weergegeven materiaal, worden beschermd door auteursrechten, intellectueel en industrieel eigendomsrecht en zijn, per geval verschillend, eigendom van de onderneming ARMOR SA of derden, die de onderneming ARMOR SA hebben gemachtigd om hier gebruik van te maken.

 

Er mag geen enkel onderdeel van de website geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd, gekopieerd, weergegeven, gebruikt, aangepast, gewijzigd, opgenomen, vertaald, verkocht (inclusief de downloadbare of kopieerbare onderdelen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming ARMOR SA, tenzij voor privégebruik en onder voorbehoud van naleving van de wetgeving op intellectueel eigendom.

 

In overeenstemming met de artikels L.335-2 en volgend van de Wet op Intellectueel Eigendom, staat er 3 jaar gevangenisstraf en een boete van € 300.000 op schending van het auteursrecht.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

 

De onderneming ARMOR SA geeft te kennen dat alle direct of indirect nominatieve gegevens op de Website (bijv. naam en e-mailadres), die noodzakelijk zijn voor het functioneren van bepaalde applicaties (e-mailadres, contactgegevens), worden beschermd door de Franse "Wet op de Informatica en Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978. Deze gegevens, bestemd voor de onderneming ARMOR SA, worden voornamelijk opgeslagen, automatisch verwerkt en gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om u te informeren over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen in het kader van commerciële en/of marketingacties. De onderneming ARMOR SA geeft de verzamelde informatie mogelijk door aan derden, met name aan enkele van haar technische providers, om een goede werking van de Website kunnen garanderen.

 

In overeenstemming met artikel 16 van bovengenoemde wet, is de website www.ARMOR-print.com ingediend bij de Franse 'Nationale Commissie van de Informatica en Vrijheden' (CNIL). Het door de CNIL verstrekte declaratienummer is: ( …… )

 

Voor meer informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met name over het uitoefenen van uw recht op toegang, rectificatie en schrapping, kunt u een brief sturen naar: ARMOR SA, service Marketing Office Printing, 20 rue de Chevreul, BP90508, 44105 NANTES Cedex 4, France.

 

BELEID VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze rubriek beschrijft ons beleid voor het beheer van cookies.
Hierin vindt u meer informatie over de herkomst en het gebruik van de surfgegevens die worden verwerkt als u onze website bezoekt en over uw rechten.

Wat is een cookie?
De Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL (www.cnil.fr) geeft de volgende definitie van cookies:
‘Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt. De cookie heeft als doel, informatie over uw surfgedrag te verzamelen en u informatie en diensten te presenteren die aansluiten bij uw interesses. Een cookie bevat meerdere gegevens: de naam van de server waardoor hij is geplaatst, een ID in de vorm van een uniek nummer, eventueel een vervaldatum voor de cookies, enz.
Deze informatie wordt soms op uw computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om gegevens te lezen en registreren’.
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er dus cookies op uw apparaat (computer, tablet, smartphone enz.) worden geplaatst.
Een cookie is een klein tekstbestand met een reeks tekens, die tijdens uw bezoek worden gedownload op uw apparaat. De cookies worden dan teruggezonden naar onze website wanneer u deze opnieuw bezoekt of als u een website bezoekt die deze cookies herkent.

De cookies op onze website
De cookies op onze website worden gebruikt in het kader van bezoekersstatistieken en eventueel in het kader van identificatiegegevens.
Cookies voor bezoekersstatistieken
Deze cookies zijn bedoeld om volumes te meten en statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van onze websites, de verschillende geraadpleegde rubrieken en de gebruikte elementen.
Identificatiecookies
Identificatiecookies worden gebruikt bij het aanmaken van en/of aanmelden voor een persoonlijke account op onze website. Ze stellen u in staat om deze account en/of persoonlijke ruimte te bereiken met uw inloggegevens.

Beheer van de plaatsing van cookies
U kunt uw wensen betreffende de plaatsing van cookies door onze website op elk moment wijzigen in de instellingen van uw browser.
Toestemming voor de plaatsing van cookies
We gaan ervan uit dat u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van cookies door onze website:

  • als u bent doorgegaan met surfen door op een element van de website te klikken, zoals een afbeelding, een titel, een knop enz. of als u een andere pagina bezoekt dan de pagina via welke u onze website hebt bereikt toen u deze voor het eerst bezocht.
  • gedurende een periode van dertien maanden na de eerste plaatsing van cookies op uw apparaat. Zodra deze termijn is verstreken, wordt u opnieuw toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Cookies weigeren
Als u cookies weigert, kunt u de functionaliteiten van onze website (of een deel ervan) mogelijk niet gebruiken.
Hoe maakt u uw keuzes via de webbrowser die u gebruikt?
Elke webbrowser heeft een andere configuratie. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt lezen hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen.
Hieronder de helppagina’s voor de belangrijkste webbrowsers waarop onze website is getest:

 

 

ADVIES/CREATIE/ONTWIKKELING:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France
08 203 203 63

Graphisweet

14 Bd Sébastopol – 35000 RENNES

02 99 65 43 69

http://www.graphisweet.com

logo ovh

logo_graphisweet

 

 

 

 

 
 
 
1

By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies for statistical purposes - Find out more